Ngày đăng : 24/02/2016         Lượt xem: 0

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 05/04/2010, Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 27/04/2012, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/07/2014 của Chính Phủ và Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/08/2014 của Bộ Nội Vụ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 05/04/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng......


Xem chi tiết
Ngày đăng : 21/01/2016         Lượt xem: 0

Quy chế chi tiêu nội bộ bao gồm các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu thống nhất trong phạm vi nguồn tài chính của trường, nhằm thực hiện mọi nhiệm vụ thường xuyên và hoạt động đặc thù của các bộ phận, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.


Xem chi tiết
Ngày đăng : 21/01/2016         Lượt xem: 0

Nâng lương trước thời hạn cho CB – CC - VC nhằm tạo động lực động viên, khuyến khích cho CB – CC - VC phát huy truyền thống yêu nước, hăng hái thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, năng động, lao động sáng tạo vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của ngành giáo dục.


Xem chi tiết
Ngày đăng : 19/10/2015         Lượt xem: 0

I. Nội dung cộng điểm 1. Có chiến sĩ thi đua cấp cơ sở : Từ 2 CSTĐ trở lên, mỗi CSTĐ cấp cơ sở được cộng 5 điểm.


Xem chi tiết
Ngày đăng : 19/10/2015         Lượt xem: 0

- Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động đi vào chiều sâu. - Làm cho tất cả các thành viên trong trường cùng tham gia quản lí nhà trường. - Thi đua là động lực thúc đẩy sự phát triển của từng cá nhân, tập thể hướng tới sự tự giác làm việc. - Nhằm để có các đãi ngộ những cá nhân tập thể và phê bình uốn nắn kịp thời những cá nhân tập thể yếu, kém, tồn tại .


Xem chi tiết
Ngày đăng : 02/10/2014         Lượt xem: 0

Xem và đóng góp ý kiến(Nếu có)


Xem chi tiết
Ngày đăng : 01/10/2014         Lượt xem: 0

BÁO CÁO Kiểm điểm đánh giá thực hiện nghị quyết Hội nghị CC - VC Năm học 2013 - 2014


Xem chi tiết
Ngày đăng : 01/10/2014         Lượt xem: 0

NỘI DUNG HỘI NGHỊ Công Chức - Viên Chức Năm học 2014 -2015


Xem chi tiết
Ngày đăng : 25/09/2014         Lượt xem: 0

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT KHÁNH HƯNG Căn cứ quyết định số 15/QĐ UBND tỉnh Cà Mau ngày 15/04/1997thành lập trường THPT Khánh Hưng; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng quy định tại Thông tư số 12/2011/TT- BGD ĐT ban hành điều lệ trường THPT ngày 28/03/2011;


Xem chi tiết
Ngày đăng : 22/09/2014         Lượt xem: 0

Kết quả thi đua là một cơ sở chủ yếu để xếp loại công chức, đánh giá chuẩn giáo viên, đề nghị khen thưởng các cấp, xếp loại đảng viên cuối năm, xét quần chúng tiêu biểu đi học lớp cảm tình đảng, kết nạp đảng viên.


Xem chi tiết
Ngày đăng : 20/09/2014         Lượt xem: 0

CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU VỀ HỌC LỰC Học kỳ I – Năm học 2014 – 2015


Xem chi tiết
Ngày đăng : 01/10/2014         Lượt xem: 0

Căn cứ vào các chỉ thị, Nghị quyết của TW, Bộ GD & ĐT, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Sở GD- ĐT Cà Mau về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015


Xem chi tiết
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 3
Với mục tiêu dân chủ trong nhà trường, ban giám hiệu nhà trường luôn muốn nghe những ý kiến đóng góp, phản ảnh từ phía học sinh, cha mẹ học sinh và từ phía cộng đồng. Mời các bạn hãy Bấm vào đây để gửi các ý kiến.
Để làm phong phú thêm nội dung website của nhà trường, các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh có thể tham gia viết bài để đưa lên website. Mời các bạn Bấm vào đây để để gửi bài..
Hôm nay : 6
Hôm qua : 20
Tổng số lượt người truy cập
125

Đang online
3

Trường THPT Khánh Hưng - Sở Cà Mau
ĐT: 07803 894260 - Fax: 07803 894260
Email: c3khanhhung.camau@moet.edu.vn