Ngày đăng : 24/09/2015         Lượt xem: 0

Triệu tập cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn chuyên môn cấp tỉnh năm học 2015 - 2015.


Xem chi tiết
Ngày đăng : 24/09/2015         Lượt xem: 0

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng định hướng phát triển năng lực phẩn chất của học sinh


Xem chi tiết
Ngày đăng : 24/09/2015         Lượt xem: 0

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trung học năm học 2015 - 2016.


Xem chi tiết
Ngày đăng : 24/09/2015         Lượt xem: 0

Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi Khoa Học Kỹ Thuật dành cho học sinh trung học năm học 2015 - 2016.


Xem chi tiết
Ngày đăng : 24/09/2015         Lượt xem: 0

Tổ chức cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiển và Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2016 - 2016.


Xem chi tiết
Ngày đăng : 24/09/2015         Lượt xem: 0

tổ chức cuộc thi " Prudential - Văn Hay Chữ Tốt" cấp tỉnh năm 2015.


Xem chi tiết
Ngày đăng : 24/09/2015         Lượt xem: 0

Triển khai đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn tiếng anh cấp trung hoc


Xem chi tiết
Ngày đăng : 09/02/2015         Lượt xem: 0

Thực hiện công văn số 159/BTDKT-NV ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Ban Thi đua - Khen thưởg tỉnh Cà Mau về việc xét công nhận sáng kiến các cấp ;nhằn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đúc kết và phổ biến sáng kiến, cải tiến, giải pháp kỷ thuật, đề tài khoa học (gọi chung là sáng kiến) đồng thời đảm bảo điều kiện đề nghị danh hiệu chiến Sĩ thi đua các cấp năm học 2014-2015, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số nội dung xét, công nhận sáng kiến trong ngành GD&DT như sau:


Xem chi tiết
Ngày đăng : 02/10/2014         Lượt xem: 0

Thực hiện Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ GDĐT về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn 4099/BGDĐT-GDTrH ngày 05/8/2014 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với Giáo dục Trung học; Chỉ thị 3008/CT-BGDĐT ngày 18/8/2014 của Bộ GDĐT về nhiệm vụ trọng tâm của GDMN, GDPT, GDTX và GDCN năm học 2014-2015


Xem chi tiết
Ngày đăng : 02/10/2014         Lượt xem: 0

Thực hiện công văn số 8607/BGD&ĐT ngày 16/8/2007 của Bộ trưởng BGD&ĐT về việc tổ chức thực hiện dạy học tự chọn ở cấp THCS và THPT


Xem chi tiết
Ngày đăng : 01/10/2014         Lượt xem: 0

Căn cứ quy định về dạy thêm, học thêm của BGDĐT ban hành kèm theo thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, ngày 16/5/2012


Xem chi tiết
Ngày đăng : 01/10/2014         Lượt xem: 0

Thực hiện công văn số 4188/BGDDT-GDTrH ngày 7/8/2014 của BGDĐT về việc tổ chức cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học, Sở GD&ĐT hướng dẫn triển khai cuộc thi đối với các đơn vị.


Xem chi tiết
Ngày đăng : 01/10/2014         Lượt xem: 0

Căn cứ Quy chế cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh THCS và THPT ban hành kèm theo thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 2/11/2012 cuẩ Bộ trưởng BGDĐT.


Xem chi tiết
Ngày đăng : 01/10/2014         Lượt xem: 0

Căn cứ vào chỉ thị 3088/CT-BGDĐT ngày 18/8/2014 của Bộ GDĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015.


Xem chi tiết
Ngày đăng : 02/10/2014         Lượt xem: 0

Việc đổi mới kiểm tra và đánh giá đối với các bộ môn Sở có công văn số 1443/SGDĐT-GDTrH ngày 06/09/2010.


Xem chi tiết
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 3
Với mục tiêu dân chủ trong nhà trường, ban giám hiệu nhà trường luôn muốn nghe những ý kiến đóng góp, phản ảnh từ phía học sinh, cha mẹ học sinh và từ phía cộng đồng. Mời các bạn hãy Bấm vào đây để gửi các ý kiến.
Để làm phong phú thêm nội dung website của nhà trường, các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh có thể tham gia viết bài để đưa lên website. Mời các bạn Bấm vào đây để để gửi bài..
Hôm nay : 6
Hôm qua : 20
Tổng số lượt người truy cập
125

Đang online
3

Trường THPT Khánh Hưng - Sở Cà Mau
ĐT: 07803 894260 - Fax: 07803 894260
Email: c3khanhhung.camau@moet.edu.vn